Геотермална централа в Германия

Геотермалната енергия е не само пейзаж от нисковъглеродна и е привидно неограничена енергия. Тя прави надеждна, базова и стабилна цената и качеството на този род енергия. Геотермалната енергия е винаги на разположение на потребителя, денонощно, независимо от времето или сезона. С вече разработените технологии, тя е почти навсякъде дава възможност да бъде използван потенциала й.

Благодарение на познатите до момента ресурси на хидротермална геотермална енергия може да се използват около 29% от нея, което в голяма степен задоволява изискванията на германските отопление. За използване на подобен род системи в диапазона 3000-7000 м. дълбочина под повърхността на Федерална република достъпна е такава част енергия, която да послужи страна като Германия да осигури нуждите си в продължение на около 10 000 години в комплекс с електрическа и топлинна енергия.

Поради факта, че Германия има възможност да използва подобен вид енергия като еротермалната от частни собственици на земя и да задоволява около 318 000 такива системи, данните сочат, че това е реална възможност. В един общ преглед на постигнатото от използване на повърхностни геотермални модел е обичайна практика в отделните федерални провинции на Германия, където може да се постигне класация на геотермална класове.

Геотермални енергийни проекти се използват за доставка на топлинна енергия на цели села и населени региони, а в някои случаи дори да генерират електричество. Съответно, проектите също са много по-обширни по отношение подготовка и изпълнение. Като допълнение е и резултата от хидротермалните язовири в Германия, които биха могли да бъдат разработени. За това страната участва с 26 проекта, които са завършени до момента в по-голямата част в южната германска зона от басейна, както и в Северна част на басейн и река Рейн. Използването на огромния потенциал на дълбоката геотермална енергия в Германия по този начин ще продължи да се движи напред.